WARUNKI OGÓLNE

 

Poniższy Regulamin dotyczy zamówień złożonych przez Klienta w firmie TRYB Witold Chudzik, na stronie internetowej firmy TRYB lub na stronie dla urządzeń mobilnych. Korzystając ze strony www.tryb.com.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Zamówienia mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną opiekuna.

Dostępność produktów i usług na stronie www.tryb.com.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie www.tryb.com.pl w momencie składania zamówienia.

Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz kopiować zawartości strony przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania, silnika, mechanizmu, czy czegokolwiek, co mogłoby posłużyć do skopiowania treści strony www.tryb.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

DEFINICJE

1. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

2. Treść cyfrowa - plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku. 

3. Lead Magnet - Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet

4. Newsletter - Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (lub osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Umowa - Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. 

8. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) - Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.

WARUNKI DOSTAWY

 

1. Ceny wyświetlane na stronie www.tryb.com.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. 

2. Zamówione produkty wyślemy na wskazany przez Ciebie adres za pomocą wybranej metody dostawy. Czas doręczenia i cena wysyłki zależą od rodzaju wybranej przesyłki:

- paczkomat InPost (przesyłka krajowa),

- przesyłka kurierska (przesyłka krajowa),

- paczka pocztowa (przesyłka krajowa)

- przesyłka kurierska DHLexpress (paczki zagraniczne, czyli wysyłane poza terytorium Polski),

- odbiór osobisty w Poznaniu na Wildzie - po uprzednim umówieniu się.

3. Zamówienia złożone poprzez sklep internetowy wysyłamy w terminie wskazanym w zakładce "dostawa".

4. Po nadaniu paczki otrzymasz wiadomość z systemu sklepu z informacją, iż zamówienie zostało wysłane.

5. Choć dokładamy starań, aby zamówienia docierały do naszych klientów tak szybko, jak to tylko możliwe, nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. Trudności z doręczeniem zdarzają się niezmiernie rzadko. W przypadku opóźnień w dostawie, koniecznie się z nami skontaktuj – żadnej takiej sprawy nie zostawiamy bez wyjaśnienia oraz podjęcia działań, by przesyłka dotarła do Ciebie jak najprędzej. Możesz liczyć na wszelką możliwą pomoc z naszej strony.

6. [Dotyczy wyłącznie paczek zagranicznych]. Wszelkie opłaty celne (o ile zostaną naliczone) oraz podatki, które mogą zostać naliczone w kraju kupującego, są pokrywane przez kupującego. My rozliczamy się wyłącznie z polską izbą celno-skarbową.

7. Aktualny cennik dostawy i szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie w zakładce DOSTAWA.

*

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I KONTAKT

 

Zamówienia można składać na stronie sklepu www.tryb.com.pl.

Po złożeniu zamówienia w systemie sklepu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

Sprzedawca umożliwia kontakt telefoniczny pod nr (+48) 660 123 013 oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @1TRYB, profil na Instagramie @tryb_jewelry, oraz Whatsapp pod nr telefonu (+48) 660 123 013.

Można się także kontaktować mailowo pod adresem tryb@tryb.com.pl

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 

Możesz anulować swoje zamówienie przed jego opłaceniem. Wystarczy, że napiszesz w tej sprawie maila: tryb@tryb.com.pl

 

ZWROTY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Masz prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego przez Internet, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Żeby skutecznie dokonać zwrotu produktu/odstąpić od umowy kupna dokonanej na odległość wyślij do nas e-mail z informacją, że chcesz odstąpić od umowy (nie potrzeba żadnych formularzy, wystarczy krótka informacja wysłana mailem na adres tryb@tryb.com.pl). Następnie odeślij produkt i otrzymany dowód zakupu (paragon/faktura) na adres: TRYB Witold Chudzik, ul. Przemysłowa 41/13, 61-541 Poznań. Pieniądze za zwrócony produkt odeślemy Ci niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu przesyłki od Ciebie. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Zwracany artykuł musi być nieużywany. Zwrócić możesz produkt, który był kupiony wysyłkowo, jako dostępny od ręki. Nie możesz zwrócić przedmiotu wykonanego na indywidualne zamówienie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, napisz do nas: tryb@tryb.com.pl - dokładamy wszelkich starań, by znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. 

 

METODY PŁATNOŚCI

 

Klientom z Polski udostępniamy następujące formy płatności:

1. Tradycyjny przelew internetowy (rekomendowane) na rachunek firmowy: 28213000042001099829010001

2. Poprzez platformę szybkich płatności Cashbill, gdzie możesz wybrać sposób zapłaty:

- przelew natychmiastowy,

- PayPal,

- płatność kartą.

3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w pracowni.

Klientom zagranicznym udostępniamy następujące formy płatności:

Poprzez platformę szybkich płatności, gdzie możesz wybrać sposób zapłaty:

- PayPal (PLN & EUR)

- płatność kartą (PLN)

*

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za nie.

Do każdego zakupu domyślnie wystawiamy paragon fiskalny. Jeśli życzysz sobie otrzymać fakturę VAT zamiast paragonu, koniecznie napisz to w uwagach do zamówienia i podaj dane na jakie ma być wystawiona faktura (także w uwagach do zamówienia).

Uwaga! Pole "adres rozliczeniowy" nie jest miejscem do wpisania danych do faktury. Adres rozliczeniowy służy wyłącznie do tego, żeby wysłać paragon na inny adres, niż towar. Ma to zastosowanie np. w sytuacjach, gdy biżuteria jest kupowana na prezent i ma zostać wysłana bezpośrednio do osoby obdarowanej. 

*

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,

b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował, 

c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,

d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,

e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę. 

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

LEAD MAGNETS

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci ebooków, webinarów, kursów e-mail a także Treść cyfrową w postaci Newslettera. 

3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych ebooków, Wyzwań, kursów e-mail, Webinarów polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczaniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.

4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa, co potwierdza zapis na Lead Magnet lub zapis na Newsletter. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą na adres tryb@tryb.com.pl.

5. Lead Magnet w postaci e-booków zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci kursu email będzie dostarczany na adres email podany podczas zapisu. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.

6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.

7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji  w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.

8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient  może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:

a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami -  w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,

b) w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły - przez cały okres dostarczania Lead Magnet.

10. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.

11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet  są niezgodne z Umową LM,

b) Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości,  bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, 

c) Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,

d) Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

e) Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

f) Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.

13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.

14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

15. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.

16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,

c) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,

d) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on  Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.

18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila. 

20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które: 

a) są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet; 

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet; 

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.

21. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.

22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

 

WŁASNOŚĆ PRAW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy TRYB w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak: nazwa marki i jej znaki towarowe, prace prezentowane na stronie oraz zdjęcia prac są chronione prawem.

*

Dane firmy:

TRYB Witold Chudzik
ul. Przemysłowa 41/13
61-541 Poznań
Polska
tryb@tryb.com.pl

Powyższe dane adresowe są również danymi właściwymi do doręczeń.


Rejestr firm: CEIDG

NIP: 7661731164

REGON: 301998385

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password